Nariadenie vlády č. 46/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

Platnosť od 28.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

46

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. februára 2017

o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


§ 1

(1) Letný čas sa začína

a) v roku 2017 v nedeľu 26. marca,

b) v roku 2018 v nedeľu 25. marca,

c) v roku 2019 v nedeľu 31. marca,

d) v roku 2020 v nedeľu 29. marca,

e) v roku 2021 v nedeľu 28. marca.

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

§ 2

(1) Letný čas sa končí

a) v roku 2017 v nedeľu 29. októbra,

b) v roku 2018 v nedeľu 28. októbra,

c) v roku 2019 v nedeľu 27. októbra,

d) v roku 2020 v nedeľu 25. októbra,

e) v roku 2021 v nedeľu 31. októbra.

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 46/2017 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2; Ú. v. ES L 31, 2. 2. 2001).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.