Vyhláška č. 346/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 31.12.2017

OBSAH

346

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 19. decembra 2017,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové číslo vekovej skupinyVeková skupina poistencovPoistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štátPoistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 4 rokov0,69450,7891
2.od 5 do 9 rokov0,37560,4257
3.od 10 do 14 rokov0,39370,4245
4.od 15 do 19 rokov0,36490,22120,51580,3909
5.od 20 do 24 rokov0,36390,23660,48790,3210
6.od 25 do 29 rokov0,44770,24610,77920,4740
7.od 30 do 34 rokov0,49570,26300,90870,6330
8.od 35 do 39 rokov0,45400,28710,86680,8153
9.od 40 do 44 rokov0,43660,31260,87010,8811
10.od 45 do 49 rokov0,47130,35541,10611,1438
11.od 50 do 54 rokov0,50840,42521,30331,4804
12.od 55 do 59 rokov0,54910,50441,41431,7981
13.od 60 do 64 rokov0,62060,62720,98391,4217
14.od 65 do 69 rokov0,79300,90771,12121,4942
15.od 70 do 74 rokov0,93051,18111,30661,7748
16.od 75 do 79 rokov1,00850,87051,47332,0177
17.od 80 rokov0,35410,27781,52641,8430

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.ASTAstma0,9463
2.CFPCystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu18,0080
3.CNSOchorenie mozgu a miechy9,0008
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma2,3303
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída1,6043
6.DEPLiečba antidepresívami0,5978
7.DM1Diabetes typu I3,0137
8.DM2Diabetes typu II0,6348
9.DMHDiabetes s hypertenziou0,8899
10.EPIEpilepsia1,1773
11.HIVHIV/AIDS13,9935
12.CHOHypercholesterolémia0,3355
13.KVSSrdcové choroby1,6338
14.ONKMalignity15,3608
15.PARParkinsonova choroba2,3707
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí1,2937
17.RASLiečba rastovým hormónom7,6423
18.RENRenálne zlyhanie30,0140
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF1,3955
20.TRATransplantácie6,5867
21.HORHormonálna onkoliečba3,0454
22.NPPNeuropatická bolesť2,9302
23.HEMHemofília90,5109
24.AUTAutoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou13,0124
25.PAHPrimárna pľúcna hypertenzia51,7241
26.THYPoruchy štítnej žľazy0,3890

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2017.


v z. Andrea Kalavská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené