Oznámenie č. 258/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z októbra 2017 č. 46878/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov

Platnosť od 26.10.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 3, 11 až 20, § 73e v bode 21 a bodu 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

258

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 19. októbra 2017 č. 46878/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o vyhotovovaní a podpisovaní písomností súdneho exekútora v súvislosti s elektronickou komunikáciou, zavádza elektronický spis súdneho exekútora a upravuje ustanovenia týkajúce sa vedenia, úschovy spisov, požičiavania a nazerania do elektronickej podoby exekučného spisu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 3, 11 až 20, § 73e v bode 21 a bodu 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.