Oznámenie č. 252/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017

Platnosť od 20.10.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

252

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

opatrenie č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov.

Opatrenie v § 3 ods. 11 upravuje dátum minimálnej trvanlivosti minerálnej vody, pramenitej vody a balenej pitnej vody vrátane minerálnej vody a pramenitej vody označenej slovami „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“ alebo „Dojčenská voda“. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť určený podľa druhu spotrebiteľského obalu a podmienok plnenia, skladovania a prepravy tak, aby voda spĺňala požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 1 do dátumu minimálnej trvanlivosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/ a v čiastke 47/2017 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.