Oznámenie č. 20/2017 Z. z.Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia z 8. 2. 2017 č. 1/2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení.

Platnosť od 15.02.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2017.

20

OZNÁMENIE

Dopravného úradu

Dopravný úrad podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) vydal

opatrenie z 8. februára 2017 č. 1/2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení.

Opatrenie ustanovuje spôsob regulácie, podrobnosti postupu pri určovaní úhrad podľa ustanovenia § 53 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach, rozsah a podrobnosti uplatňovania princípov spoplatňovania železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry, rozsah a podrobnosti o určovaní primeraného zisku a ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú vynaložené na prevádzku vlaku, zohľadňujúc všetky legislatívne zmeny, ku ktorým došlo od nadobudnutia účinnosti výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (poznámka: právny predchodca Dopravného úradu) č. 2/2010 z 18. augusta 2010 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre, ktorý bude nadobudnutím účinnosti opatrenia Dopravného úradu č. 1/2017 zrušený a nahradený.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2017.

Opatrenie je uverejnené vo Vestníku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ročník 2017, pod číslom príspevku 1 a možno doň nazrieť na Dopravnom úrade. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Dopravného úradu
http://nsat.sk/legislativa-legislativa-sk-a-eu/legislativa-v-oblasti-dopravy-na-drahach/.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.