Oznámenie č. 195/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. júna 2017 č. 8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Platnosť od 25.07.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

195

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 94 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 28. júna 2017 č. 8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia.

Opatrenie ustanovuje informácie o možnostiach vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia programovým výberom, resp. dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku s cieľom informovať sporiteľa – budúceho poberateľa dôchodku o aktuálnych podmienkach vyplácania dôchodkov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne účinnosť 1. februára 2018 a ktorá spočíva v zmene podmienok, ktoré je potrebné splniť pre vyplácanie dôchodkov týmito formami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

Opatrenie ruší opatrenie č. 156/2015 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 30. júna 2015, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/ a na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky http://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/socialne-poistenie-dochodkove-sporenie/.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.