Oznámenie č. 194/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní opatrenia ktoré nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.07.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

194

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. vydalo

opatrenie z 28. júna 2017 č. 8796/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu.

Opatrenie ustanovuje nanovo vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne účinnosť 1. februára 2018 a ktorá spočíva v zmene podmienok, ktoré je potrebné splniť pre vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku formou programového výberu a pre vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

Opatrenie ruší opatrenie č. 157/2015 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 30. júna 2015, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/ a na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky http://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/socialne-poistenie-dochodkove-sporenie/.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.