Vyhláška č. 162/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami

Platnosť od 22.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017 do30.11.2021
Zrušený 432/2021 Z. z.

OBSAH

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 14. júna 2017,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 119b ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, patrí okrem náhrady výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie člena disciplinárneho senátu podľa osobitného predpisu1) mesačná odmena za výkon funkcie člena disciplinárneho senátu v sume 100 eur.

(2) Odmena podľa odseku 1 patrí členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, ak disciplinárnemu senátu, do ktorého bol vybraný, bola pridelená aspoň jedna vec podľa osobitného predpisu.2)

(3) Odmenu podľa odseku 1 vypláca Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky a je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

2) § 119d zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.