331

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 25. novembra 2016

o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „služobná rovnošata“) a jej vyobrazenie.

§ 2

Druhy služobnej rovnošaty

(1) Druhy služobnej rovnošaty sú

a) služobná rovnošata vzor 2000,

b) služobná rovnošata vzor 2015,

c) služobná rovnošata cvičná vzor 85,

d) služobná rovnošata cvičná vzor 2015,

e) služobná rovnošata pracovná,

f) služobná rovnošata pre psovoda,

g) služobná rovnošata pracovná pre psovoda,

h) služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny,

i) služobná rovnošata pre lektora/inštruktora,

j) služobná rovnošata pracovná pre lektora/inštruktora.

(2) Služobná rovnošata má špecifické znaky, ktorými sú

a) generálske insígnie,

b) hodnostné označenie

1. kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2000,

2. kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2015,

3. s vyšívaným hodnostným označením na navliekacích náplecníkoch vzor 2015,

4. vyšívané na suchý zips vzor 2015,

c) náplecníky

1. navliekacie náplecníky bez lemovania,

2. navliekacie náplecníky bez lemovania s vyšívaným hodnostným označením,

3. navliekacie náplecníky so striebristým lemovaním,

4. navliekacie náplecníky so striebristým lemovaním s vyšívaným hodnostným označením,

5. navliekacie náplecníky so zlatistým lemovaním,

6. navliekacie náplecníky so zlatistým lemovaním s vyšívaným hodnostným označením,

7. navliekacie náplecníky s kovovým znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej len „ordinariát“),

8. navliekacie náplecníky s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

d) odznak morený so štátnym znakom na čiapku,

e) odznak ordinariátu,

f) odznak príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) zaradeného na úseku justičnej stráže,

g) odznak so štátnym znakom na čiapku,

h) odznak Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky,

i) odznak v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

j) odznak zboru s identifikačným číslom príslušníka zboru,

k) označenie na suchý zips s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

l) označenie s nápisom

1. „ZVJS“,

2. „LEKTOR“,

3. „INŠTRUKTOR“,

4. „VYJEDNÁVAČ“,

m) rovnošatové gombíky

1. kovové zlatisté našívacie malé s priemerom 15 mm,

2. kovové zlatisté našívacie veľké s priemerom 22 mm a 26 mm,

3. kovové zlatisté napichovacie s priemerom 15 mm,

n) rukávové označenie s nápisom „VYJEDNÁVAČ“,

o) rukávový znak odboru ochrany,

p) rukávový znak inštruktora poriadkovej jednotky,

q) rukávový znak inštruktora streleckej prípravy,

r) rukávový znak príslušníka zboru zaradeného na úseku justičnej stráže,

s) rukávový znak služobnej kynológie

1. rukávový znak služobnej kynológie so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru,

2. rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia drog,

3. rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia výbušnín,

t) rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru,

u) rukávový znak vyjednávača,

v) rukávový znak zásahovej skupiny,

w) spona na viazanku,

x) vyšívané identifikačné číslo na suchý zips,

y) vyšívaný znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru na čiapke,

z) vyšívaný znak so štátnym znakom na čiapke.

(3) Zobrazenie druhov služobnej rovnošaty a jej špecifických znakov je uvedené v prílohe.

§ 3

Služobná rovnošata vzor 2000

Služobnú rovnošatu vzor 2000 tvorí

a) bunda krátka,

b) čiapka kožušinová alebo čiapka zimná,

c) čiapka so šiltom,

d) čiapka so štítkom, pre ženu klobúčik,

e) golier kožušinový,

f) gombík napichovací,

g) hviezda hodnostná (pre práporčícke hodnosti, pre dôstojnícke hodnosti, pre hodnosť generála),

h) košeľa s dlhými rukávmi, pre ženu blúzka s dlhými rukávmi,

i) košeľa s krátkymi rukávmi, pre ženu blúzka s krátkymi rukávmi,

j) náplecníky (navliekacie bez lemovania, navliekacie so striebristým lemovaním, navliekacie so zlatistým lemovaním),

k) nohavice, pre ženu nohavice alebo sukňa,

l) nohavice letné, pre ženu nohavice letné alebo sukňa letná,

m) opasok kožený,

n) poltopánky celoročné,

o) poltopánky letné,

p) ponožky letné,

q) ponožky zimné,

r) pulóver,

s) rukavice kožené,

t) sako,

u) spona na viazanku,

v) šál,

w) topánky celoročné,

x) vesta,

y) vetrovka letná alebo vetrovka,

z) vetrovka zimná alebo vetrovka,

aa) viazanka.

§ 4

Služobná rovnošata vzor 2015

Služobnú rovnošatu vzor 2015 tvorí

a) bunda krátka so žltou výpustkou,

b) čiapka so šiltom,

c) čiapka so štítkom so žltou výpustkou, pre ženu klobúčik,

d) čiapka zimná,

e) gombík napichovací,

f) hviezda hodnostná (pre práporčícke hodnosti, pre dôstojnícke hodnosti, pre hodnosť generála),

g) košeľa s dlhými rukávmi, pre ženu blúzka s dlhými rukávmi,

h) košeľa s krátkymi rukávmi, pre ženu blúzka s krátkymi rukávmi,

i) náplecníky (navliekacie bez lemovania, navliekacie so striebristým lemovaním, navliekacie so zlatistým lemovaním),

j) náplecníky s vyšívaným hodnostným označením (navliekacie bez lemovania, navliekacie so striebristým lemovaním, navliekacie so zlatistým lemovaním s vyšívanými hodnostnými hviezdami podľa príslušnej hodnosti),

k) nohavice celoročné bez žltej výpustky, pre ženu nohavice celoročné bez žltej výpustky alebo sukňa celoročná bez žltej výpustky,

l) nohavice celoročné so žltou výpustkou, pre ženu nohavice celoročné so žltou výpustkou alebo sukňa celoročná so žltou výpustkou,

m) nohavice letné bez žltej výpustky, pre ženu nohavice letné bez žltej výpustky alebo sukňa letná bez žltej výpustky,

n) nohavice letné so žltou výpustkou, pre ženu nohavice letné so žltou výpustkou alebo sukňa letná so žltou výpustkou,

o) opasok kožený,

p) poltopánky celoročné,

q) poltopánky letné,

r) ponožky letné,

s) ponožky zimné,

t) pulóver,

u) rukavice kožené,

v) sako so žltou výpustkou,

w) spona na viazanku,

x) šál,

y) topánky celoročné,

z) vesta,

aa) vetrovka so žltou výpustkou (s odopínateľnou tepelnou vložkou),

ab) viazanka.

§ 5

Služobná rovnošata cvičná vzor 85

Služobnú rovnošatu cvičnú vzor 85 tvorí

a) blúza vzor 85,

b) čiapka vzor 85,

c) nohavice vzor 85,

d) plášť s kapucňou vzor 85.

§ 6

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015

Služobnú rovnošatu cvičnú vzor 2015 tvorí

a) bunda celoročná (s odopínateľnými rukávmi),

b) čiapka,

c) nohavice celoročné,

d) nohavice letné,

e) nohavice letné krátke,

f) tričko s dlhými rukávmi s priekrčníkom ku krku alebo v tvare „V“,

g) tričko s krátkymi rukávmi s priekrčníkom ku krku alebo v tvare „V“,

h) vetrovka (s odopínateľnou tepelnou vložkou).

§ 7

Služobná rovnošata pracovná

Služobnú rovnošatu pracovnú tvorí

a) blúza pracovná,

b) nohavice pracovné.

§ 8

Služobná rovnošata pre psovoda

Služobnú rovnošatu pre psovoda tvorí

a) bunda pre psovoda (s odopínateľnou tepelnou vložkou),

b) nohavice letné pre psovoda,

c) nohavice zimné pre psovoda.

§ 9

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda

Služobnú rovnošatu pracovnú pre psovoda tvorí kombinéza pre psovoda.

§ 10

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny

Služobnú rovnošatu pre člena zásahovej skupiny tvorí

a) kombinéza,

b) dvojdielna služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny

1. blúza,

2. nohavice.

§ 11

Služobná rovnošata pre lektora/inštruktora

Služobnú rovnošatu pre lektora/inštruktora tvorí

a) bunda pre lektora/inštruktora (s odopínateľnou tepelnou vložkou),

b) nohavice letné pre lektora/inštruktora,

c) nohavice zimné pre lektora/inštruktora.

§ 12

Služobná rovnošata pracovná pre lektora/inštruktora

Služobnú rovnošatu pracovnú pre lektora/inštruktora tvorí kombinéza pre lektora/inštruktora.

§ 13

Výberové rovnošatové doplnky

Výberové rovnošatové doplnky sú

a) bunda celoročná s reflexnými prvkami,

b) čiapka baret,

c) čiapka lodička,

d) funkčné ponožky letné,

e) funkčné ponožky letné členkové,

f) funkčné ponožky zimné,

g) kabát zimný dvojradový dámsky,

h) kabát zimný jednoradový pánsky, kabát zimný jednoradový dámsky,

i) kľúčenka,

j) nepremokavý odev,

k) obal na služobný preukaz (veľký),

l) obuv športová (bežecká, halová),

m) polokošeľa s dlhými rukávmi,

n) polokošeľa s krátkymi rukávmi,

o) polotričko s krátkymi rukávmi,

p) poltopánky trekové,

q) rolák,

r) rukavice pletené,

s) šatka slávnostná,

t) taktická výstroj systému MOLLE,

u) taktický opasok,

v) termobielizeň,

w) topánky členkové zimné,

x) topánky trekové letné,

y) topánky zimné,

z) tričko s dlhými rukávmi v čiernej farbe,

aa) tričko s krátkymi rukávmi v čiernej farbe,

ab) vesta pod sako,

ac) vesta taktická pre psovoda,

ad) vesta výcviková pre psovoda,

ae) viazanka na gumu,

af) viazanka slávnostná,

ag) viazanka so znakom zboru.


§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.


Lucia Žitňanská v. r.


Príloha k vyhláške č. 331/2016 Z. z.

ZOBRAZENIE DRUHOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ ŠPECIFICKÝCH ZNAKOV

Služobná rovnošata vzor 2000 – muž

Služobná rovnošata vzor 2000 – žena

Služobná rovnošata vzor 2015 – muž

Služobná rovnošata vzor 2015 – žena

Služobná rovnošata cvičná vzor 85 – muž

Služobná rovnošata cvičná vzor 85 – žena

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 – muž

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 – žena

Služobná rovnošata pracovná

Služobná rovnošata pre psovoda

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda – taktická vesta

Vesta výcviková pre psovoda

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – kombinéza

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – blúza a nohavice

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – bunda celoročná s reflexnými prvkami

Služobná rovnošata pre lektora/inštruktora

Služobná rovnošata pracovná pre lektora/inštruktora

Hodnostné označenie kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2000 a k služobnej rovnošate vzor 2015

Hodnostné označenie s vyšívaným hodnostným označením na navliekacích náplecníkoch vzor 2015

Hodnostné označenie vyšívané na suchý zips vzor 2015

Navliekacie náplecníky s kovovým znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Navliekacie náplecníky s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Odznak morený so štátnym znakom na čiapku

Odznak ordinariátu

Odznak príslušníka zboru zaradeného na úseku justičnej stráže

Odznak so štátnym znakom na čiapku

Odznak Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

Odznak v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Odznak zboru s identifikačným číslom príslušníka zboru

Označenie na suchý zips s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Označenie s nápisom „ZVJS“

Označenie s nápisom „LEKTOR“

Označenie s nápisom „INŠTRUKTOR“

Označenie s nápisom ,,VYJEDNÁVAČ“

Rovnošatový gombík kovový zlatistý našívací malý Ø 15 mm

Rovnošatový gombík kovový zlatistý našívací veľký Ø 22 mm Ø 26 mm

Rovnošatový gombík kovový zlatistý napichovací Ø 15 mm

Rukávové označenie s nápisom ,,VYJEDNÁVAČ“

Rukávový znak odboru ochrany

Rukávový znak inštruktora poriadkovej jednotky

Rukávový znak inštruktora streleckej prípravy

Rukávový znak príslušníka zboru zaradeného na úseku justičnej stráže

Rukávový znak služobnej kynológie so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

Rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia drog

Rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia výbušnín

Rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

Rukávový znak vyjednávača

Rukávový znak zásahovej skupiny

Spona na viazanku

Vyšívané identifikačné číslo na suchý zips a označením príslušnosti k zboru na čiapke na čiapke

Vyšívaný znak so štátnym znakom

Vyšívaný znak so štátnym znakom


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.