Oznámenie č. 250/2016 Z. z.Oznámenie Národnej Banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza

Platnosť od 16.09.2016

250

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

zo 16. augusta 2016

o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza


1. Úvodné ustanovenia

a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza (ďalej len „zberateľská eurominca“).

b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince

a) Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený Juraj Turzo na koni. Za ním je dobová podoba Lietavského hradu z vtáčej perspektívy. Štátny znak Slovenskej republiky je pri pravom okraji mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2016“ sú v opise pri okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“, umiestnená medzi dvoma razidlami, je v ľavej časti mincového poľa. Pod ňou sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

b) Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Juraja Turza, ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený výtvarnými prvkami z jeho historického erbu. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise meno a priezvisko „JURAJ TURZO“. Pod menom je rok narodenia Juraja Turza „1567“ a pod priezviskom rok jeho úmrtia „1616“. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“ je v dvoch riadkoch v ľavej spodnej časti mincového poľa.

c) Na hrane mince je nápis do hĺbky „• VIVIT POST FUNERA VIRTUS“.

Obrázok

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: október 2016


Jozef Makúch v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.