Nariadenie vlády č. 245/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 249/2016 Z. z.)

Platnosť od 31.08.2016
Účinnosť od 01.09.2016 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

245

NARIADENIE VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. augusta 2016,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2015 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2

P. Č.Názov výrobkuKategória
podľa
prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh
a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka
a deň
Podpora
zo zdrojov
EÚ s DPH
v eurách
Podpora
z národných
zdrojov
s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada
platená
žiakom
s DPH
v eurách
1.plnotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 1 l250 ml0,046740,09530,05
2.plnotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo
vysokopasterizo-vané
Ikartón/vrecko/fľaša 1 l250 ml0,046740,09530,04
3.plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 1 l250 ml0,046740,10100,07
4.polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón/fľaša 1 l250 ml0,046740,09530,04
5.polotučné mlieko neochutené,
pasterizované
alebo
vysokopasterizované
Ikartón/vrecko/fľaša 1 l250 ml0,046740,09530,04
6.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 1 l250 ml0,046740,11780,10
7.polotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 1 l250 ml0,046740,10100,05
8.polotučné mlieko bezlaktózové,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 1 l250 ml0,046740,11220,05
9.polotučné mlieko bezlaktózové,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12160,20
10.polotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12560,16
11.polotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Itéglik 200 ml200 ml0,037390,12340,17
12.polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12160,17
13.polotučné mlieko ochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12340,28
14.polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
Itéglik 200 ml200 ml0,037390,09420,16
15.polotučné mlieko
ochutené s vitamínmi
Itéglik 200 ml200 ml0,037390,12340,29
16.zakysané mliekoItéglik 200 ml200 ml0,037390,09150,19
17.zakysané mliekoItéglik 200 g200 g0,036300,09420,17
18.zakysané mliekoItéglik 250 g250 g0,045380,11980,21
19.acidofilné mliekoItéglik 230 ml230 ml0,043000,11350,16
20.acidofilné mliekoItéglik 250 ml250 ml0,046740,11780,16
21.acidofilné mliekoItéglik 200 g200 g0,036300,10020,16
22.acidofilné mliekoItéglik 250 g250 g0,045380,11430,16
23.acidofilné mlieko ochutenéItéglik 250 g250 g0,045380,11430,16
24.bifidový cmar neochutenýItéglik 250 g250 g0,045380,11430,17
25.jogurt bielyItéglik 125 g125 g0,022690,06260,18
26.jogurt bielyItéglik 135 g135 g0,024500,06760,23
27.jogurt bielyItéglik 145 g145 g0,026320,07260,24
28.jogurt bielyItéglik 150 g150 g0,027230,07510,26
29.tvarohový dezertItéglik 80 g80 g0,014520,04530,33
30.jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,020430,06370,23
31.jogurt ochutenýIItéglik 135 g135 g0,022060,06880,25
32.jogurt ochutenýIItéglik 145 g145 g0,023690,07390,28
33.jogurt ochutenýIItéglik 150 g150 g0,024510,07650,27
34.jogurt ochutenýIItéglik 150 ml150 ml0,025250,07880,27
35.jogurtové mliekoIItéglik 200 ml200 ml0,033660,10500,23
36.bifidový cmar ochutenýIItéglik 250 g250 g0,040850,12750,22
37.tvaroh hrudkovitýIIIfólia 200 g85 g0,046280,09440,12
38.tvaroh hrudkovitýIIItéglik, fólia 250 g85 g0,046280,09440,12
39.tvaroh hrudkovitýIIIfólia, vedro
1 000 – 5 000 g
85 g0,046280,09440,12
40.tvaroh termizovanýIIItéglik 250 g85 g0,046280,09440,12
41.mäkký čerstvý nízkotučný syrIIItéglik 180 g85 g0,046280,09440,12
42.polomäkký nezrejúci parený neúdený syrIIIfólia 800 –
1 700 g
30 g0,046280,08890,10
43.polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %Vfólia 1 000 –
2 800 g
30 g0,041660,08500,05
44.polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Vfólia 1 000 –
2 800 g
30 g0,041660,09000,10
45.polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyVtácka 100 g30 g0,041660,09000,10
46.polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyVfólia 30 g30 g0,041660,09000,10
47.nátierka termizovaná neochutenáItéglik 200 g200 g0,036300,11330,45“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.