Vyhláška č. 188/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

Platnosť od 01.06.2016
Účinnosť od 01.07.2016 do31.08.2017
Zrušený 289/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 180/2017 Z. z. vložil do § 19 zákona č. 289/2008 Z. z. nový bod 3, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 188/2016 Z. z.

OBSAH

188

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. mája 2016,

ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 4a ods. 2 zákona je 3 000.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.


Peter Kažimír v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.