Oznámenie č. 89/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vedení námorného registra Slovenskej republiky a lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov

Čiastka 29/2015
Platnosť od 29.04.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené