Vyhláška č. 88/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Čiastka 29/2015
Platnosť od 29.04.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.05.2015 - 31.12.2015

Všetky časové verzie

01.05.2015

Pôvodný predpis

29.04.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené