Oznámenie č. 6/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní

Čiastka 2/2015
Platnosť od 24.01.2015
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 26. januára 2015 v súlade s článkom 13.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené