Vyhláška č. 48/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných

Čiastka 17/2015
Platnosť od 20.03.2015
Účinnosť od 01.04.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené