Oznámenie č. 44/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené