Uznesenie č. 395/2015 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto

Čiastka 108/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

395

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. novembra 2015

k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto


Národná rada Slovenskej republiky

uznesením z 24. novembra 2015 č. 2145 podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

za mesto obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj,

s účinnosťou od 1. januára 2016.


Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené