Oznámenie č. 368/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

368

OZNÁMENIE


Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 105 ods. 3 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.

Vo výnose sa upravujú postupy odberu vzoriek odpadov na analýzu nebezpečných vlastností a zloženia odpadov, postupy prípravy vodného výluhu z odpadov, postupy stanovenia sledovaných ukazovateľov odpadov a vodných výluhov z odpadov a postupy spracovania výsledkov analýz odpadov a výluhov z odpadov a vyjadrovania výsledkov analýz odpadov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 7/2015 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.