Zákon č. 356/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 09.12.2015

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené