Oznámenie č. 329/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o zastupovaní vo vízovom konaní

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené