Vyhláška č. 314/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z.

Čiastka 90/2015
Platnosť od 24.11.2015
Účinnosť od 01.12.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.2015

Pôvodný predpis

24.11.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené