Oznámenie č. 306/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené