Oznámenie č. 304/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015
Účinnosť do 22.02.2018
Zrušený 39/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

304

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. októbra 2015 č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

Opatrenie ustanovuje vzor formulára obsahujúci dôležité zmluvné podmienky, s ktorými musí byť poistník ­obo­známený pred uzavretím poistnej zmluvy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené