Vyhláška č. 3/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

Čiastka 2/2015
Platnosť od 24.01.2015
Účinnosť od 15.02.2015

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené