Nariadenie vlády č. 293/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

293

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. októbra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvom bode písmená a) a b) znejú:

a) poľné plodiny

kostrava vláskovitáTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava ovčiaTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava červenáTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava drsnolistáTP 67/1 z 23. 6. 2011
mätonoh mnohokvetýTP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh trváciTP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh hybridnýTP 4/1 z 23. 6. 2011
hrach siatyTP 7/2 z 11. 3. 2010
repka olejkaTP 36/2 zo 16. 11. 2011
konopa siataTP 276/1 z 28. 11. 2012
slnečnica ročnáTP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siatyTP 57/2 z 19. 3. 2014
ovos nahýTP 20/1 zo 6. 11. 2003
ovos siatyTP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň siatyTP 19/3 z 21. 3. 2012
ryža siataTP 16/2 z 21. 3. 2012
raž siataTP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikaleTP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
pšenica letnáTP 3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
pšenica tvrdáTP 120/3 z 19. 3. 2014
kukurica siataTP 2/3 z 11. 3. 2010
zemiakTP 23/2 z 1. 12. 2005

b) zeleniny

cibuľa a cibuľa kuchynská nakopenáTP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotkaTP 46/2 z 1. 4. 2009
cibuľa zimnáTP 161/1 z 11. 3. 2010
pór pestovanýTP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynskýTP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka)TP 198/1 z 1. 4. 2009
zeler voňavý stopkovýTP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvovýTP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekársky (špargľa)TP 130/2 zo 16. 2. 2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskejTP 60/1 z 1. 4. 2009
kel kučeravýTP 90/1 zo 16. 2. 2011
karfiolTP 45/2 z 11. 3. 2010
brokolicaTP 151/2 z 21. 3. 2007
kel ružičkovýTP 54/2 z 1. 12. 2005
kalerábTP 65/1 z 25. 3. 2004
kel hlávkovýTP 48/3 zo 16. 2. 2011
kapusta hlávková bielaTP 48/3 zo 16. 2. 2011
kapusta hlávková červenáTP 48/3 zo 16. 2. 2011
kapusta pekinská/čínskaTP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročnáTP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá,

čakanka štrbáková pravá širokolistá

TP 118/3 z 19. 3. 2014
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)TP 172/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajnáTP 173/1 z 25. 3. 2004
dyňa červenáTP 142/2 z 19. 3. 2014
melón cukrovýTP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačkaTP 61/2 z 13. 3. 2008
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónováTP 119/1 rev. z 19. 3. 2014
artičoka kardová, artičoka zeleninováTP 184/2 z 27. 2. 2013
mrkva obyčajná, mrkva obyčajná kŕmnaTP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajnýTP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siatyTP 13/5 zo 16. 2. 2011
rajčiak jedlýTP 44/4 rev. z 27. 2. 2013
petržlen záhradnýTP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátováTP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčováTP 12/4 z 27. 2. 2013
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrovýTP 7/2 z 11. 3. 2010
reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čiernaTP 64/2 z 27. 2. 2013
ľuľok baklažánový (baklažán)TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siatyTP 55/5 z 27. 2. 2013
valeriánka poľnáTP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajnýTP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancováTP 2/3 z 11. 3. 2010
podpníky pre rajčiakTP/294/1 z 19. 3. 2014

“.

2. V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY druhom bode písmená a) a b) znejú:

a) poľné plodiny

repa kŕmnaTG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psíTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovskýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazovýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučkýTG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanskýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatáTG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitáTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava lúčnaTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostravovecTG/243/1 z 9. 4. 2008
timotejka uzlatáTG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčnaTG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčnaTG/33/7 z 9. 4. 2014
ľadenec rožkatýTG/193/1 z 9. 4. 2008
lupina bielaTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna siataTG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna menliváTG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčnaTG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plaziváTG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajnýTG/8/6 zo 17. 4. 2002
vika siataTG/32/7 z 20. 3. 2013
kvakaTG/89/6 rev. zo 4. 4. 2001 + 1. 4. 2009
reďkev siata olejnáTG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejnáTG/93/4 z 9. 4. 2014
repica olejnatáTG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarskyTG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlníkTG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siatyTG/166/4 z 9. 4. 2014
horčica bielaTG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľováTG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebnýTG/122/3 zo 6. 10. 1989

b) zeleniny

repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)TG/106/4 z 31. 3. 2004
okrúhlicaTG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová)TG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovskáTG/155/4 rev. z 28. 3. 2007 + 1. 4. 2009
rebarbora vlnitáTG/62/6 z 24. 3. 1999
hadomor španielskyTG/116/4 z 24. 3. 2010

".

3. Príloha č. 4 sa dopĺňa dvadsiatym štvrtým bodom, ktorý znie:

24. Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo 4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.