Vyhláška č. 270/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2015

Pôvodný predpis

22.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené