Oznámenie č. 194/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany

Čiastka 59/2015
Platnosť od 14.08.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené