Vyhláška č. 168/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené