Oznámenie č. 114/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené