Vyhláška č. 64/2014 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení vyhlášky č. 32/2010 Z. z.

Čiastka 21/2014
Platnosť od 14.03.2014
Účinnosť od 15.03.2014 do17.10.2016
Zrušený 272/2016 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2014 - 17.10.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.03.2014 - 17.10.2016

Pôvodný predpis

14.03.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené