Vyhláška č. 396/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015

Čiastka 113/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 31.12.2014

OBSAH

396

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2014,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové
číslo vekovej
skupiny
Veková skupina
poistencov
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného
nie je štát
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného
je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 4 rokov0,79270,8805
2.od 5 do 9 rokov0,37590,4416
3.od 10 do 14 rokov0,40210,4079
4.od 15 do 19 rokov0,46330,22350,48330,3928
5.od 20 do 24 rokov0,34880,23960,47230,3313
6.od 25 do 29 rokov0,42800,25180,73840,4274
7.od 30 do 34 rokov0,47480,27410,81550,5913
8.od 35 do 39 rokov0,43840,28260,78050,6700
9.od 40 do 44 rokov0,40770,30770,79830,7917
10.od 45 do 49 rokov0,43700,35260,98070,9750
11.od 50 do 54 rokov0,49250,40221,17521,3418
12.od 55 do 59 rokov0,52080,48781,11841,6892
13.od 60 do 64 rokov0,60210,65080,87801,3386
14.od 65 do 69 rokov0,82700,86340,99601,4277
15.od 70 do 74 rokov0,82091,11031,16951,6838
16.od 75 do 79 rokov1,00130,92011,28341,8310
17.od 80 rokov0,28290,36991,28721,6096

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika
nákladov
1.ASTAstma0,8083
2.CFPCystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu21,9493
3.CNSOchorenie mozgu a miechy6,5044
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma2,3814
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída2,5525
6.DEPLiečba antidepresívami0,6013
7.DM1Diabetes typu I3,0558
8.DMHDiabetes s hypertenziou0,8821
9.EPIEpilepsia1,1999
10.HIVHIV/AIDS13,5570
11.CHOHypercholesterolémia0,3488
12.KVSSrdcové choroby1,5892
13.ONKMalignity17,5086
14.PARParkinsonova choroba2,6954
15.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí1,5446
16.RASLiečba rastovým hormónom8,4062
17.RENRenálne zlyhanie33,5878
18.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF1,5347
19.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNF16,5583
20.TRATransplantácie8,8370
21.HORHormonálna onkoliečba3,0884
22.NPPNeuropatická bolesť3,1289
23.HEMHemofília80,4901
24.GLAGlaukóm0,4946
25.THYPoruchy štítnej žľazy0,3758

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.


Viliam Čislák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.