Nariadenie vlády č. 393/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 113/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 432/2015 Z. z.

393

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2014,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2015 patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.

§ 2

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 5, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 6 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2266,50273,00281,50293,50313,00336,00362,50391,00428,00452,00479,00506,50540,00579,50
2do 4276,50282,50291,00304,00325,00349,00377,00406,00444,50469,00497,50527,00562,00602,50
3do 6285,00291,00301,50314,00336,50362,00391,00422,00461,00488,00516,50547,50584,00625,00
4do 9293,50301,00311,50325,50348,50375,00405,00437,50477,50505,00535,00567,00605,00649,00
5do 12302,00310,00320,50336,00359,50388,00419,00452,50494,00522,50554,50587,00626,00672,00
6do 15311,00319,50331,00347,50371,00400,50433,50467,50511,50540,00572,50606,50648,00695,50
7do 18319,50329,00341,00357,50384,00413,50447,50483,50528,00559,00592,00626,50669,50718,00
8do 21329,00337,50351,00367,50395,50426,00461,50498,00545,50576,50611,00648,00690,50741,00
9do 24337,50347,50360,00379,50407,00439,50475,50513,50561,00594,50630,00667,50712,00764,00
10do 28346,00356,50370,00389,50419,00452,50490,00529,00578,00612,00648,50687,50733,50788,00
11do 32354,50365,50380,50400,50431,00465,00504,00545,00595,00630,00667,50707,50755,50810,50
12nad 32363,00375,00389,50411,50442,50478,00519,00560,00612,00648,00686,50727,00776,00833,50

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
1234567891011121314
1do 2251,00258,00266,50278,50300,00329,00369,00407,50452,50492,00511,50547,00586,50633,00
2do 4259,50266,50276,50288,50312,00342,00381,00418,00466,00506,00531,50568,00610,00658,00
3do 6267,50275,50285,00298,50322,00354,00389,00428,50476,50518,00552,50589,50633,00684,00
4do 9277,00284,00294,50309,00333,50366,00401,50444,00493,50537,00571,50611,00656,50708,50
5do 12284,00292,50303,50319,00345,00378,50416,00459,50511,00555,00592,00633,00679,00733,50
6do 15292,50300,00313,00329,00355,50390,50430,00474,50528,50573,50612,50654,50702,50759,00
7do 18300,00309,50321,50339,50366,50402,00444,00490,00546,50593,50632,50675,50725,50784,50
8do 21309,00318,00331,00349,00378,00415,00457,00505,50563,00612,50652,00697,00749,00809,50
9do 24316,00326,50341,00359,00389,50427,50471,00520,50580,50631,50672,00719,00772,00834,50
10do 28324,00335,00349,50369,00400,00439,50485,50536,50597,50650,50693,00740,50796,00860,50
11do 32333,00344,00358,50380,00410,50452,00498,50552,00615,50669,00713,00761,50818,50885,00
12nad 32342,00352,50367,50389,50422,50463,50512,00567,00633,00688,50732,50783,00842,00911,00

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2226,00233,50244,50313,00336,00362,00391,00451,00519,00605,00649,00694,00745,00804,00
2do 4233,00241,50252,00324,00348,50376,50406,00468,00539,00628,50674,00721,50774,50835,50
3do 6240,50249,50260,50336,00361,00390,00422,00486,50560,50653,50700,50749,00804,50868,00
4do 9248,00257,50269,00347,50374,00403,50437,50503,50580,50677,50725,50776,00834,00899,50
5do 12254,50265,00278,50358,50387,00417,50452,50521,00601,00701,50752,00805,00863,50931,00
6do 15261,50272,50287,00369,50399,00432,00467,00539,00621,50725,50777,00832,00893,50963,50
7do 18269,00280,00295,00382,00411,50445,50483,50557,00642,50750,00804,00860,00923,00996,50
8do 21277,00288,00303,50393,00424,00459,50498,00574,00662,00773,50828,50887,50953,501028,50
9do 24284,00295,50312,50405,00437,50473,00513,50592,50683,00797,50855,00915,50982,501060,50
10do 28291,50303,50320,50416,00450,00487,00528,50610,50703,50822,00880,50943,501 012,501092,50
11do 32298,00312,00329,00428,00462,50500,50544,50627,50724,00845,00906,50970,501 042,501125,00
12nad 32305,50319,50337,00439,00475,00515,00559,00646,00745,00870,00931,50999,001 071,501157,00

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)

Stupnica platových taríf
Platová
trieda
Pracovná
trieda
Platová
tarifa
61428,50
2458,50
71475,50
2509,00
81527,00
2562,50
91589,50
2629,50
101643,50
2687,00
111721,00
2769,50
121807,50
2862,00

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2269,50276,00284,50296,50316,50339,50366,50395,00432,50457,00484,00512,00545,50585,50
2do 4279,50285,50294,00307,50328,50352,50381,00410,50449,00474,00502,50532,50568,00609,00
3do 6288,00294,00305,00317,50340,00366,00395,00426,50466,00493,00522,00553,00590,00631,50
4do 9296,50304,50315,00329,00352,00379,00409,50442,00482,50510,50540,50573,00611,50655,50
5do 12305,50313,50324,00339,50363,50392,00423,50457,50499,00528,00560,50593,00632,50679,00
6do 15314,50323,00334,50351,00375,00405,00438,00472,50517,00545,50578,50613,00654,50702,50
7do 18323,00332,50344,50361,50388,00418,00452,00488,50533,50565,00598,00633,00676,50725,50
8do 21332,50341,00355,00371,50399,50430,50466,50503,00551,00582,50617,50654,50697,50748,50
9do 24341,00351,00364,00383,50411,50444,00480,50519,00567,00600,50636,50674,50719,50772,00
10do 28349,50360,50374,00393,50423,50457,50495,00534,50584,00618,50655,00694,50741,00796,00
11do 32358,50369,50384,50405,00435,50470,00509,50550,50601,00636,50674,50715,00763,50819,00
12nad 32367,00379,00393,50416,00447,00483,00524,50566,00618,50654,50693,50734,50784,00842,00

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2254,00261,00269,50281,50303,00332,50373,00412,00457,50497,00517,00552,50592,50639,50
2do 4262,50269,50279,50291,50315,50345,50385,00422,50471,00511,50537,00574,00616,50665,00
3do 6270,50278,50288,00301,50325,50358,00393,00433,00481,50523,50558,50595,50639,50691,00
4do 9280,00287,00297,50312,50337,00370,00406,00448,50498,50542,50577,50617,50663,50716,00
5do 12287,00295,50307,00322,50348,50382,50420,50464,50516,50561,00598,00639,50686,00741,00
6do 15295,50303,00316,50332,50359,50394,50434,50479,50534,00579,50619,00661,50710,00767,00
7do 18303,00313,00325,00343,00370,50406,50448,50495,00552,00599,50639,00682,50733,00792,50
8do 21312,50321,50334,50352,50382,00419,50462,00511,00569,00619,00659,00704,00756,50818,00
9do 24319,50330,00344,50363,00393,50432,00476,00526,00586,50638,00679,00726,50780,00843,00
10do 28327,50338,50353,00373,00404,00444,00490,50542,00603,50657,50700,00748,00804,00869,50
11do 32336,50347,50362,50384,00415,00457,00503,50558,00622,00676,00720,50769,50827,00894,00
12nad 32345,50356,50371,50393,50427,00468,50517,50573,00639,50695,50740,00791,00850,50920,50

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2228,50236,00247,00316,50339,50366,00395,00456,00524,50611,50655,50701,00752,50812,50
2do 4235,50244,00255,00327,50352,00380,50410,50473,00544,50635,00681,00729,00782,50844,00
3do 6243,00252,00263,50339,50365,00394,00426,50491,50566,50660,50708,00756,50813,00877,00
4do 9250,50260,50272,00351,00378,00408,00442,00509,00586,50684,50733,00784,00842,50908,50
5do 12257,50268,00281,50362,50391,00422,00457,50526,50607,50709,00760,00813,50872,50940,50
6do 15264,50275,50290,00373,50403,00436,50472,00544,50628,00733,00785,00840,50902,50973,50
7do 18272,00283,00298,00386,00416,00450,00488,50563,00649,00757,50812,50869,00932,501006,50
8do 21280,00291,00307,00397,00428,50464,50503,00580,00669,00781,50837,00896,50963,501039,00
9do 24287,00298,50316,00409,50442,00478,00519,00598,50690,00805,50864,00925,00992,501071,50
10do 28294,50307,00324,00420,50454,50492,00534,00617,00711,00830,50889,50953,001023,001103,50
11do 32301,00315,50332,50432,50467,50506,00550,00634,00731,50853,50916,00980,501053,001136,50
12nad 32309,00323,00340,50443,50480,00520,50565,00652,50752,50879,00941,001 009,001082,501169,00

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.