Opatrenie č. 258/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

258

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2014

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015 je 5,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Peter Kažimír v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené