Oznámenie č. 143/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu

Čiastka 50/2014
Platnosť od 31.05.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

143

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-13/2014-OdL o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu.

Tento výnos ustanovuje podmienky a lehoty preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov, ako aj náležitosti protokolov o preskúšaní ich technického stavu, ak sú dodávané ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a rozpočtovým organizáciám Ministerstva obrany Slovenskej republiky, skladované alebo prepravované v ich pôsobnosti.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.