Oznámenie č. 124/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov v znení opatrenia z 25. novembra 2008 č. 24/2008

Čiastka 41/2014
Platnosť od 10.05.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2014.

124

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 26 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 110/2007 Z. z. a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. apríla 2014 č. 9/2014, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (oznámenie č. 650/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 25. novembra 2008 č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.).

Týmto opatrením sa menia požiadavky Národnej banky Slovenska na rozsah údajov predkladaných Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.