Vyhláška č. 447/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 31.12.2013

447

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2013,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014 je ustanovený v prílohe.

§ 2

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa po prvýkrát použije v mesiaci marec 2014 pri mesačnom prerozdeľovaní za mesiac január 2014.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.


Príloha k vyhláške č. 447/2013 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2014

Číslo
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Kód 
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Názov farmaceuticko-nákladovej
skupiny podľa choroby alebo liečby
Anatomicko-terapeuticko-chemická
skupina  (ATC skupina)
Kód choroby podľa Medzinárodnej
klasifikácie
chorôb
1.ASTAstmaR03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB,  R03BC01, R03CC13, R03CC02)J40 - J47
2.CFP Cystická fibróza  alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13E84
3.CNSOchorenie mozgu a miechyL03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01G35 - G37, G80 - G83, I60 - I69
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 - J47
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitídaA07EA06, A07EC02K50 - K52
6.DEPLiečba antidepresívamiN06A okrem
(N06AA09, N06AX21)
 
7.DM1Diabetes typu IA10AE10 - E14
8.DM2Diabetes typu IIA10BE10 - E14
9.DMHDiabetes s hypertenziou(A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06),C09])I10 - I25
10.EPIEpilepsiaN03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01)G40, G41
11.HIVHIV/AIDSJ05AE, J05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR,
J05AX okrem (J05AX05)
B20 - B24
12.CHOHypercholesterolémiaC10 okrem (C10AC01, C10BX03)E78
13.KVSSrdcové chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01I20 - I52
14.ONKMalignityL01 okrem (L01BA01), L03AA,  L04AX04C00 - D48
15.PARParkinsonova chorobaN04BG20, G21, G22
16.PSYLiečba s použitím antipsychotík, Alzheimerova choroba, liečba závislostíN05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 - F99, G30 - G32
17.RASLiečba rastovým hormónomH01AC01E23, Q96
18.RENRenálne zlyhanieB03X, V03AEN17 - N19, D46
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormi A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02M05 - M09, M30 - M36
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormiL04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05) 
21.TRATransplantácieL04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02 
22.HORHormonálna onkoliečbaL02C00 - D48
23.NPPNeuropatická bolesťN01BX04, N03AX12, N03AX16 
24.HEMHemofíliaB02BD okrem (B02BD01)D66 - D68

Vysvetlivky:

1. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

2. Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín spojených výrazom „a zároveň“, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v každej z týchto ATC skupín samostatne.

3. Ak je v stĺpci ATC skupín uvedený výraz „okrem“, ATC skupiny uvedené za týmto výrazom nevstupujú do celkového súčtu štandardných dávok liečiva.

4. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.