Vyhláška č. 421/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

421

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 2. decembra 2013,

ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 115/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Spoločenská hodnota poľovnej zveri vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu jednotlivých druhov zveri a určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a ohrozenosť.

(2) Spoločenská hodnota poľovnej zveri je uvedená v prílohe.

(3) Pri poľovnej zveri ulovenej v súlade so zákonom sa spoločenská hodnota neurčuje.

§ 2

(1) Spoločenská hodnota poľovnej zveri podľa prílohy sa zvyšuje o

a) 100 % pri gravidnej samici,

b) 70 % mimo času lovu alebo zakázaným spôsobom lovu podľa § 65 zákona,

c) 50 %, ak ide o trofejového jedinca raticovej zveri vhodného na chov podľa § 73 písm. g) zákona alebo ak bol jedinec ulovený v chránenom území.1)

(2) Ak dôjde k súbehu okolností podľa odseku 1 percentuálne navýšenie spoločenskej hodnoty sa sčíta.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha k vyhláške č. 421/2013 Z. z.

SPOLOČENSKÁ HODNOTA POĽOVNEJ ZVERI

Slovenský názov druhuLatinský názov druhuKategóriaeur/ks
zver srstnatá
jeleň lesný Cervus elaphusjeleň2 000
  jelenica1 000
  jelenča400
jeleň sikaCervus nippon 100
daniel škvrnitýDama damadaniel1 500
  danielica800
  danielča300
srnec lesnýCapreolus capreolussrnec1 200
  srna600
  srnča200
jeleník (pasrnec) bielochvostýOdocoileus virginianus 100
muflón lesnýOvis musimonmuflón900
  muflónica400
  muflónča200
diviak lesnýSus scrofadiviak600
  diviačica300
  diviača100
kamzík vrchovský alpskýRupicapra rupicapra rupicapra 3 000
jazvec lesnýMeles meles 270
králik divýOryctolagus cuniculus 150
kuna lesnáMartes martes 100
kuna skalnáMartes foina 100
líška hrdzaváVulpes vulpes 100
medvedík čistotnýProcyon lotor 0
ondatra pižmováOndatra zibethica 0
psík medvedíkovitýNyctereutes procyonoides 0
šakal zlatýCanis aureus 50
vlk dravýCanis lupus 2 000
tchor tmavýPutorius putorius 80
zajac poľnýLepus europaeus 200
norok severoamerickýMustela vision 0
nutria riečnaMyocastor coypus 0
zver pernatá
bažant jarabýSyrmaticus reevesii 30
bažant poľovnýPhasianus colchicus 50
kuropta horskáAlectoris graeca 20
kuropta červenáAlectoris rufa 20
morka diváMeleagris gallopavo 50

Poznámky pod čiarou

1) § 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.