Oznámenie č. 210/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 49/2013
Platnosť od 19.07.2013
Záväznosť od 01.07.2013
Uzavretie zmluvy 10.04.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2013 v súlade s článkom 8.

210

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. apríla 2013 bola v Jerevane podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2013 v súlade s článkom 8.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené