Redakčné oznámenie č. r1/c13/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

Čiastka 13/2012
Platnosť od 08.02.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

V dátume schválenia vyhlášky majú byť namiesto slov „z 13. decembra 2012“ správne uvedené slová „z 13. januára 2012“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené