Opatrenie č. 272/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

Čiastka 69/2012
Platnosť od 13.09.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

272

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. septembra 2012

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013 je 11,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Peter Kažimír v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené