Opatrenie č. 239/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012 do31.08.2013
Účinnosť od 01.09.2012 do31.08.2013
Zrušený 236/2013 Z. z.

OBSAH

239

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 1. augusta 2012

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma „352,86 eura“ nahrádza sumou „361,68 eura“,

b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma „883,90 eura“ nahrádza sumou „905,99 eura“,

c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „132,39 eura“ nahrádza sumou „135,69 eura“,

d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma „168,32 eura“ nahrádza sumou „172,52 eura“,

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma „119,72 eura“ nahrádza sumou „122,71 eura“,

f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma „69,36 eura“ nahrádza sumou „71,09 eura“.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 272/2011 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


Ján Richter v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.