Vyhláška č. 118/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Čiastka 29/2012
Platnosť od 30.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012
Literatúra 3

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. marca 2012,

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh (ďalej len „daň z liehu“), je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt (ďalej len „daň z vína a medziproduktu“), je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo (ďalej len „daň z piva“), je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z liehu, dani z vína a medziproduktu a dani z piva podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. apríla 2012.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z LIEHU

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z vína a medziproduktu

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA

Vzor 03


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.