Redakčné oznámenie č. r1/c25/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 59/2011 Z. z.

Čiastka 25/2011
Platnosť od 18.03.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 59/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.

V 19. bode má uvádzacia veta znieť „Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:“ a namiesto označenia bodu „2.“ má byť označenie „3.“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené