Oznámenie č. 55/2011 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Čiastka 22/2011
Platnosť od 03.03.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 10. marca 2011.

55

OZNÁMENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 28. februára 2011 č. 220-0011/2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Výnos upravuje rozsah, spôsob, rozdelenie a termíny zúčtovania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu obciam, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice ich mestským častiam, a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Výnos nadobúda účinnosť 10. marca 2011.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku vlády Slovenskej republiky č. 2/2011.

Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, Združení miest a obcí Slovenska, Únii miest Slovenska a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.