Nariadenie vlády č. 535/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.07.2012
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012 s výnimkou ustanovení § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.

535

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2011,

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vzor informácie o možnostiach používania jazyka menšiny podľa § 2 ods. 3 zákona je uvedený v prílohe.

(2) Orgán verejnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona v obci, kde sa podľa zákona používa jazyk menšiny v úradnom styku, informuje o možnostiach používania jazyka menšiny aj vo všetkých svojich informačných systémoch umiestnených v sídle orgánu verejnej správy.

§ 2

Na dvojjazyčnom rodnom liste, sobášnom liste a úmrtnom liste sa text v jazyku menšiny uvedie pod textom alebo za textom v štátnom jazyku. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.

§ 3

Na dvojjazyčnom povolení, oprávnení, potvrdení, vyjadrení a vyhlásení sa uvedie text v štátnom jazyku na ľavej strane listiny v jednom stĺpci a text v jazyku menšiny na pravej strane listiny v druhom stĺpci. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.

§ 4

Na dvojjazyčnom úradnom formulári sa text v jazyku menšiny uvedie pod textom alebo za textom v štátnom jazyku. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.


§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012 s výnimkou ustanovení § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.


Iveta Radičová v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 535/2011 Z. z.

INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Vzor


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.