Oznámenie č. 502/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Záväznosť od 01.01.2012
Uzavretie zmluvy 26.09.2011
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2012.

502

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli v dňoch 26. septembra až 5. októbra 2011 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z. a oznámenie č. 337/2009 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2012.

K oznámeniu č. 502/2011 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE

(platné od 1. januára 2012)

[...]

Pravidlo 32

Vestník

[...]

(3) Vestník sa zverejňuje na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

[...]

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené