Oznámenie č. 427/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz formou výmeny nót

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Záväznosť od 01.12.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2011.

427

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 20. októbra 2011 a 27. októbra 2011 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz.

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2011.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené