Vyhláška č. 418/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 128/2011
Platnosť od 26.11.2011
Účinnosť od 01.12.2011 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

418

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. novembra 2011,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z. a vyhlášky č. 15/2011 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 prvom bode sa slová „Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko, Lieskovská cesta 24/494“ nahrádzajú slovami „Banská Bystrica, Partizánska cesta 97“.

2. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Banská Bystrica v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko“ nahrádzajú slovami „Banská Bystrica“.

3. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slovo „Kopčianska“ nahrádza slovom „Staviteľská“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.


Ivan Mikloš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.