Nariadenie vlády č. 417/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy

Čiastka 128/2011
Platnosť od 26.11.2011 do31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2014
Zrušený 488/2013 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

417

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť“.

2. V § 1 písmeno c) znie:

c) 10 eur na desať dní za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť.“.

3. V § 2 písmeno c) znie:

c) 10 eur na desať dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.